Lolita Jolanta Navickienė

Lolita Jolanta Navickienė

„Ką aš galiu Jums duoti? Pasak jūsų pačių, - sumažėjusią gimdymo baimę, pagerėjusį paties nėštumo vertinimą, pakilusią nuotaiką, grojant puikiais muzikos instrumentais, išmoktą kvėpavimą diafragma, palengvinantį gimdymą, didesnius vaikelio gabumus, spartesnį jo vystymąsi… Atrodo – daug. Bet drauge mes galime dar daugiau – prisidėti prie talentingos ir sveikesnės kartos gimimo…”

Esu socialinių mokslų daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Muzikos fakulteto, Pedagogikos katedros docentė, muzikos mokytoja ekspertė ir šio centro įkūrėja.

1988 m. baigiau Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kur įgijau choro dirigavimo specialybę (prof. Algimanto Lopo klasė). 1996–2000 m. studijavau doktorantūros studijose Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), disertacijos tema – „Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą“.

Ilgametę pedagoginę patirtį kaupiau 1988–2007 m. dirbdama Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje muzikos mokytoja, 1992–2002 m. – tuometinės Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija), Muzikos pedagogikos katedroje. Ilgus metus buvau šios katedros vedėja. 1999–2004 m. dirbau Lietuvos edukologijos universitete, Muzikos katedroje, 2000–2010 m. – Mokytojų kompetencijos centre, pareiškėjų muzikos mokytojo eksperto kategorijai gauti veiklos vertintoja. Nuo 2012 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė.

Darbas nėščiųjų ir vaikų muzikinio ugdomojo sveikatinimo srityje nuo 2003 m. ėjo „ryškia gija”, kai profesoriaus Alberto Piličiausko padedama, įkūriau Nėščiųjų ir kūdikių muzikinio ugdomojo sveikatinimo centrą „Sveikutis“.

Mano darbinėje veikloje ryškią vietą užima mokslinė veikla. Esu eilės knygų autorė bei bendraautorė:

 • „Šeimos knyga” (bendraautoriai – Albertas Navickas ir Albertas Piličiauskas). – Vilnius, 2017
 • Angelų kalva. – Vilnius, 2016
 • Pedagoginio dvasingumo link. Sud. – Lolita Piličiauskaitė Navickienė. – Vilnius: Margi raštai, 2012
 • Navickienė, L. et al. Gėrio ir grožio link. Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. – Vilnius: Ciklonas, 2007
 • Lolita Navickienė, Albertas Navickas. Būsimų mamų dainos. – Vilnius: Kronta, 2006
 • Navickienė, L. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje (papildytas leidimas su dviem CD priedu). – Vilnius: Kronta, 2005
 • Navickienė, L. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. – Vilnius: Mokslo aidai, 2002

Emocinio imitavimo metodo taikymą ugdymo procese bei nėščiųjų muzikinį ugdomąjį sveikatinimą laikydama prioritetinėmis mokslinėmis sritimis esu publikavusi eilę mokslinių straipsnių:

 • Navickienė L. Prenatal music education in Lithuania: Pregnant Women’s Perspective (Prenatalinis muzikinis ugdymas Lietuvoje: nėščių moterų požiūrio kontekstas). The 12th International Scientific Conference Music Science Today: the permanent and the changeable, Daugavpils University, Faculty of Music and Art, 2017
 • Navickienė L. The parity of educational aims: the potential of Methods of Personal Meaning and Emotional Imitation in structuring music class (Ugdomųjų tikslų paritetiškumo reikšmė: Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodų muzikos pamokoje panaudojimo galimybės”). Music Science Today: the permanent and the changeable, Daugavpils University, Faculty of Music and Art, 2015
 • Navickienė L. Emocinio imitavimo metodas kaip pozityvios tėvystės formavimo priemonė. Kūrybos erdvės. Nr. 21, 2014, ISSN 1822-1076
 • Navickienė L. Pedagoginis dvasingumas: inovatyvi sėkmingo ugdymo strategija. Ars & Praxis Nr. 1, 2013, ISSN 2351-4744
 • Navickienė L. Nėščiosios vokalinis ugdomasis sveikatinimas: kvėpavimo dažnio ir jo minutinio tūrio normalizavimo galimybės. Kūrybos erdvės. Nr. 17, 2012, ISSN 1822-1076
 • Navickienė L. Muzikos pamoka aukštesnėse klasėse: istorinių žinių pateikimo optimizavimo galimybės. Pedagogika. Nr. 63, 2002, ISSN 1392-0340
 • Navickienė L. Popamokinės muzikinės veiklos optimizavimo galimybės. Pedagogika. Nr. 44, 2000, ISSN 1392-0340
 • Navickienė L. Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje optimizavimo būdai. Socialiniai mokslai. Nr. 4 (25), 2000
 • Navickienė L. Emocinio imitavimo metodas – muzikinio ugdymo optimizavimo priemonė. Pedagogika. Nr. 42, 2000, ISSN 1392-0340
 • Navickienė L. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje: moksleivių asmenybės diagnostikos galimybės. Pedagogika. Nr. 41, 2000, ISSN 1392-0340

Greta mokslinės veiklos nemažą dėmesį skiriu grožinės literatūros kūrybai. Esu keletos romanų – „Ir tada bus geriau...” („Baltos lankos”, 2008) ir „Slaptų sapnų tyrlaukiai” („Baltos lankos”, 2011) autorė.

Ryškus veiklos baras – Lietuvoje bei užsienyje vedami metodiniai seminarai. Viso pravedžiau jų apie 100, daugiausia – su savo tėčiu, prof. habil. dr. Albertu Piličiausku. Pagrindinės temos galėčiau paminėti šias:

 • „Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje”
 • „Ankstyvasis muzikinis ugdomasis sveikatinimas: esmė, savitumai ir taikymo galimybės”
 • „Sąmoningos tėvystės ir motinystės puoselėjimas taikant inovatyvius metodus”
 • „Pedagoginis dvasingumas – inovatyvi sėkmingo ugdymo strategija”
 • „Z kartos mokinio pažinimas ir pripažinimas, taikant Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodus"
 • „Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį atlikėją” (drauge su doc. dr. Giedre Gabnyte) ir kt.

Pilietinis auklėjimas ir šeimos suformuotos dorinės vertybės paskatino užsiimti visuomenine veikla ir 2009 m. netoli Trakų, drauge su bendraminte Dominyka Semionove įkurti plačios visuomenės poreikiams skirtą sakralią erdvę – Angelų kalvą, kurioje šiuo metu yra 43 ąžuolinės, žymiausių Lietuvos drožėjų sukurtos angelų skulptūros (išsamiau – www.angelukalva.lt).

Per ilgus pedagoginio darbo metus esu pelniusi keleta apdovanojimų:

 • „2005 metų Metų mokytojo“ vardas, 2006
 • Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos I laipsnio diplomas už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, įgyvendinant gėrio ir grožio idėjas, 2010
 • Už žmogiškojo kapitalo ugdymą, spartinant Vilniaus apskrities (regiono) socialinę – ekonominę plėtrą, Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas, 2011
 • Už Vilniaus apskrities (regiono) socialinės – ekonominės plėtros spartinimą, Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas, 2012