Giedrė Gabnytė

Giedrė Gabnytė

„Intensyvią ir įvairialypią veiklą jungia svarbiausias „leitmotyvas“ – pažinti, patirti, tobulėti ir šiomis vertybėmis dalintis su kitais!”

Esu pianistė, muzikos pedagogė, socialinių mokslų daktarė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) bei Vilniaus pedagoginio universiteto kultūros ir meno edukologijos institute įgijau magistro laipsnius (pianistės solistės, muzikos edukologės kvalifikacijos), Šiaulių universiteto Edukologijos doktorantūroje – mokslų daktaro laipsnį. Kaip pianistė stažavaus Zalzburgo aukštosios muzikos ir vaizduojamojo meno mokykloje “Mozarteum“ (Austrija), tobulinausi meistriškumo kursuose Vokietijoje, Suomijoje, Austrijoje, kaip mokslininkė – tyrimų metodologijos žinias gilinau Eskisehiro universitete (Turkija).

Meninė veikla – tai ir profesija, ir „širdies daina”. Tarptautiniame pianistų konkurse Romoje tapau laureate, drauge su pianiste Birute Bizevičiūte laimėjome Grand Prix tarptautiniame konkurse-festivalyje „Muzika be sienų” Druskininkuose, taip pat tapome laureatėmis V Kauno tarptautiniame fortepijoninių duetų konkurse, laimėjome premiją už geriausią G. Kuprevičiaus koncerto dviem fortepijonams su orkestru atlikimą. Grojome su nacionaliniu simfoniniu, Kauno simfoniniu orkestrais, M. K. Čiurlionio kvartetu. Kaip fortepijoninis duetas dalyvavome XV tarptautinių konkursų laureatų festivalyje Katovicuose (Lenkija), festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu”, surengėme koncertus LMTA, „Piano.lt“ salėse, V. Kasiulio muziejuje, Vilniaus Rotušėje, Užutrakio dvaro sodybos rūmų Baltojoje salėje, Plocko dramos teatre (Lenkija) ir kitur.

Ypač intensyvi koncertinė veikla siejosi su prof. K. Grybausko pianistų kvartetu, kurio koncertinė panorama ypač plati: dalyvata Pažaislio muzikos festivalyje, tarptautiniuose fortepijoninių duetų festivaliuose Šiauliuose, II tarptautiniame Tytuvėnų vasaros festivalyje, Donzdorfo kamerinės muzikos festivalyje (Vokietija), „Didžiajame muzikų parade“, surengti koncertai Mančesterio Karališkojo šiaurės muzikos koledžo Hadeno Freemano salėje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, „Piano.lt“ salėje, Klaipėdos koncertų salėje ir kitur.

Dar viena ryški profesinė sritis – dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėje mokslinėje veikloje. Mokslinių interesų sritys – ugdymas muzikos mokykloje, muzikos mokytojų rengimas, jaunojo pianisto mokymo ypatumai. Šiomis temomis parengiau per 20 mokslinių publikacijų, mokslo monografiją, dalyvavau tarptautinėse mokslo konferencijose Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Belgijoje ir kitur, nuolat dalyvauju konferencijų moksliniuose ir organizaciniuose komitetuose.

Jau 15 metų dirbu pedagoginį darbą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat bendradarbiauju su kitų šalių universitetais: savo pedagogine ir studijų organizavimo patirtimi dalinausi su Slobomiro universiteto (Bosnija Hercegovina), Poznanės muzikos akademijos (Lenkija), Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų ir INN (Norvegija) universitetų studentais ir dėstytojais. Džiaugiuos, kad galiu ugdyti jaunuosius pianistus LMTA muzikos mokykloje-studijoje. Joje mano parengti mokiniai – respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai.

Greta akademinės veiklos aktyviai dalyvauju metodinėje švietėjiškoje veikloje:

  • bendradarbiaudama su šalies muzikos mokyklomis, vedu metodinius praktinius seminarus, atviras pamokas
  • esu įvairių metodinių projektų koordinatorė, atlikėjų konkursų žiuri narė ir pirmininkė