Vita Andziulė

Vita Andziulė

„Savo darbe vadovaujuosi J. Cage mintimi – „Viskas, ką darome, yra muzika!”

Esu muzikos terapijos magistrė, turinti įvairiapusį išsilavinimą: 2013 m. Lietuvos edukologijos universitete įgyjau muzikos pedagogikos bakalaurą, 2015 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijo-je – muzikos atlikėjos (chorų dirigavimo) magistrą, o 2017 m. baigiau studijas Vilniaus universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur įgyjau muzikos terapijos magistro laipsnį.

Jau studijų metais ėmiau dirbti pedagoginį darbą, vadovauti vaikų ir suaugusių vokaliniams ansambliams bei aktyviai koncertuoti su įvairiais kolektyvais. Viename jų – tarptautiniame moterų ansamblyje „Graces & Voices” dainuoju iki šiol.

Nuo 2014 m. dirbu su įvairių raidos bei emocijų-elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, taikydama aktyviosios bei receptyviosios muzikos terapijos metodus. Nuo 2017 m. esu Lietuvos muzikos terapijos asocijacijos narė.