Vokalo pamokos

Pedagogas Skaistė Garbašauskienė
Kontaktai
+370 620 20870
Kam skirta Vaikams, paaugliams ir suaugusiems
Trukmė Vienas užsiėmimas ~ 1 val.
Dalyko siekiniai
 • Lavinti muzikinę klausą
 • Plėsti balso diapazoną
 • Ugdyti taisyklingą kvėpavimą
 • Mokytis įvairių kvėpavimo technikų
 • Formuoti gražų balsą
 • Išmokyti balso higienos įgūdžių
 • Stimuliuoti muzikinį intelekto tipą, turintį įtakos daugeliui intelekto tipų: matematiniam loginiam, kinestetiniam, emociniam, asmenybiniam, tarpasmeniniam
 • Ugdyti sceninę kultūrą bei viešo pasirodymo įgūdžius
 • Ugdyti kūrybiškumą ir išraiškingumą
Formatas
 • Individualios pamokos kartą ar du kartus per savaitę
 • Galimas ansamblinis muzikavimas
Svarbu: Priimami suaugusieji, neturintys dainavimo patirties!
Nauda (ką gaus lankantis pamokas)
Vaikams ir paaugliams:
 • šios pamokos metu ne tik bus formuojami ir ugdomi muzikiniai asmens gebėjimai (pasak amerikiečių moksliniko Edvino Gordono teorijos, muzikinė klausa vaikams vystosi iki devynerių metų), bet ir ugdoma jo asmenybė, stimuliuojama psichofizinė raida
Suaugusiems:
 • bus įsisavintos kvėpavimo technikos kasdieniam gyvenimui (nusiraminimui, energijos įgavimui, geresnei savijautai), lavinamas balsas, šalinamos įtampos balse ir kūne
 • suteikiama galimybė pritarti sau Karlo Orfo instrumentais, „Mėnulio būgnais”
 • suteikiama puiki proga išreikšti save dainuojant „Sveikučio“ mokykloje rengiamuose koncertuose
Kokios priemonės naudojamos?
 • Pianinas
 • Karlo Orfo instrumentai, „Mėnulio būgnai”
 • Dainų tekstai
 • Dalomoji medžiaga
Ką reikia turėti? Šlepetes
Kada planuojamas pirmas užsiėmimas?
Pagal pateiktą tvarkaraštį
Kaina
 • Individualus užsiėmimas – 20 €
 • Abonementas mėnesiui – 72 €